… Philokalia… kärleken till skönheten……i teologi… i geometri… i rörelse… och i sång… i poesi… i analys… i sorgen och glädjen … i det spruckna…i tillbedjan

Senaste

Det i ryggraden skrivna

En av de största gåvorna jag fått under mitt yrkesliv är undervisning i att skriva med magen, med ryggraden, med hjärtat. 

Att skriva huvudet lär vi oss i skolan och i den teologiska utbildningen. Att skriva med huvudet är inte bara nyttigt utan nödvändigt i analysen, i avhandlingen, i bibelkommentaren.

Men att skriva med ryggraden och hjärtat, med magen är en oersättlig konst i kyrkorummet omgiven av musik, bilder och rörelser.

 Att låta det i ryggraden skrivna bli till det i kyrkorummet förkunnade skapar ögonblickets närvaro; ett vetande över alla gränser.

Vägen från huvudet till magen och ryggraden, till hjärtat, är tystnad i meditation och ordlös bön.

Skrivarretreaterna har hållits nästan varje år sedan mitten/slutet av 1980-talet och de mest sällsynta fåglarna på retreaterna har varit svartrockarna. Varför söker inte unga präster sig till de kreativa källorna?

Ännu fínns det platser kvar till skrivarretreaten på Snoan den 11-13 oktober. För studerande finns bidrag att söka för deltagaravgiften på 240 €

Skrivarretreat 11-13 oktober

Bilden kan innehålla: blomma

I över 25 år har det arrangerats skrivarretreater på Snoan. Retreater där vi övar oss i att släppa taget om tankarna och känslorna, vi sitter oss till tystnad i kapellet. I tyst meditation på kudde, pall eller stol. För att återvända till brasrummet och där med papper och penna förundrat se hur befriade tankar och känslor sipprat fram för att få gestalt i skrivarboken. Ledare för skrivarövningarna är Åsa Stenvall-Albjerg. 

Motiveringen till kulturpriset 2018:
””Kulturpriset 2018 går till författaren, essäisten, litteraturvetaren och skrivkursledaren Åsa Stenvall-Albjerg. Med sin kunskap, klokhet och passion för litteratur har Åsa i fyrtio år inspirerat och undervisat såväl ordälskare som blivande författare på vägen till publicering.

Hon har ständigt förnyat sig, och i ett parallellspår även forskat och skrivit insiktsfulla och djupa essäer om nordiska och finlandssvenska författare. Åsa Stenvall-Albjerg har varit oumbärlig för många litterära debutanter och bidragit till den aktningsvärda standard som vår finlandssvenska litteratur har idag.”

Åsa Stenvall-Albjerg är givetvis överväldigad och glad över att få denna erkänsla för ett långt och enträget arbete:

– Detta arbete har jag dock inte gjort ensam, utan tillsammans med oerhört många skribenter och andra författare genom åren.”

Retreat innehåller även tyst meditation, tidegärd och mässa. Meditationsövningarna och mässan leds av prosten Kent Danielsson som höll den första skrivarretreaten på slutet av 1980-talet.

Writing as Meditation

The first time I experienced writing as a meditative exercise, it was revelatory. The workshop leader handed each of us a writing board, a couple of pieces of paper, and a pen, and asked us to write down whatever came to mind. Ostensibly a simple task, but it was like trying to capture a kaleidoscope of butterflies in a net.

First of all, my thoughts came in too rapid a succession to get them all down. And then there was the wildness of the content of those streaming thoughts. As fast as I could write, there were thoughts that escaped the net entirely. And the ones I did catch were of many unexpected colors.

The workshop leader didn’t use any special term for that process, but I now know that what we were doing is called meditative journaling, or free writing, or simply a “brain dump.” Many people in many fields—including a variety of meditation traditions—are now championing this practice.

 Probably the most well known is Julia Cameron, who introduced it in her 1992 book, The Artist’s Way, but Wikipedia tells us that the concept of free writing was presented much earlier—by Dorothea Brande, in her 1934 book Becoming a Writer. She advised readers to sit and write for 30 minutes every morning, as fast as they could.

Peter Elbow also advanced free writing in his 1975 book Writing Without Teachers, but it took The Artist’s Wayto popularize the practice. Julia recommends—as do many other proponents of the practice—writing in longhand rather than on a computer, since it affects the neural pathways differently. Her suggestion is to do three pages of stream-of-consciousness writing every morning, clearing your mind for the creative activities of the day—and always writing these so-called Morning Pages by hand.

Now, however, there are websites offering a place to do the same thing on your computer. Yes, it’s different from writing by hand, but it does support your doing the process. I also find that it lets me capture more of the butterfly thoughts in the net as I type.

The site I use is called 750Words.com, where you can write totally privately—and there are bots that give you some interesting statistics about your writing, plus badges to earn that keep you going until you have painlessly created a valuable habit of free writing.

The name of the site came from the fact that three typewritten pages usually equals about 750 words. Also, it’s said that one can easily write a few hundred words in a sitting, but to get to the magic number of 750, you have to drop into a deeper place internally. The creator of the site, Buster Benson, has written an article about how he sees this kind of writing as even better than meditation, because it gives the brain something to do so that you can more easily observe the thoughts as they pass.

It’s a bit different to explore the idea of meditation as reporting what comes to you, rather than letting it all flow past and bringing the mind back to an object of concentration. In the Kripalu approach, we talk about three stages of meditation that align with Patanjali’s eight limbs of yoga, as outlined in his Yoga Sutras. Once we have brought our awareness inside through the practice of pratyahara, we move on to the first stage of meditation, known as dharana, which means learning to focus the mind. That brings us the various concentration practices, many of which I teach in my Introduction to Meditation program.

What changes in those practices is the object of concentration: In meditation on the breath, it’s watching the air coming in and out of the body; in walking meditation, it’s the feet and the process of walking; in loving-kindness meditation, it’s the phrases; and so forth.

To me, the concentration practices are the last willful practices in meditation before we fall into the next stage, dhyana, which is simply being present and noticing what comes into our awareness—as sensation, feeling tone, mental state, and/or thought.

That makes the use of free-form writing a Stage Two experience. You are not coming back to an object of concentration, but simply noting what is present for you in the moment. It’s helpful to have developed some focus through a concentration practice first, so that you can stay with what’s coming in, but the practice may, in turn, train you to be more present to what’s in your awareness even when you are not writing it down.

Give it a try—on a site such as 750 Words, or simply with paper and pen.

Here are a few basic instructions to get you started.

As in any meditation practice, find a space and time where you won’t be disturbed. Then set a boundary for the practice—either writing for a set length of time or for a set number of words or pages.

After that, simply begin to note down whatever is in your mind. If you’re doing this on paper, keep the pen moving. If you’re on a computer, let your fingers keep dancing over the keys. Keep writing until your boundary is reached (that’s easy on 750 Words, because they tell you when you reach that target).

If, at any time, you’re not sure what to write next, write that down until you can capture the next thought. Bear in mind that this is a personal practice. No one else will ever read what you write. That means you don’t have to worry about spelling, grammar, or any of the rules you learned in school. It’s not quality you’re looking for, it’s the act of writing down whatever comes.

The more you can eliminate the judging, editing, critical part of your mind, the freer your writing will be, and the more you’ll be able simply to observe your thoughts rather than being caught up in them. And that’s something to rejoice about!

Bhavani Lorraine Nelson

Djupmeditation

Fått i uppdrag att skriva om djupmeditation för en hemsida i Borgå stift Gör det med vemod för att inte säga sorg. Efter 25 år av föreläsningar, kurser och retreater synes det mig att arbetet inte burit frukt. Tyvärr. För jag tror fortfarande att vägen till tystnadens hjärta är framtidens kyrka. Har mina läsare några som helst kommentarer?

Här kommer texten:

 Kristen djupmeditation

Den kristna djupmeditationen har utövats i Borgå stift i över 25 år  De första meditationsgrupperna startades i Kumlinge och Mariehamn Senare har undertecknad hållit kurser i djupmeditation alltifrån bl.a. Jakobstad och Vasa till Karis och Helsingfors. Men framför allt har under  1990-talet och i början ab 200-talet hållits så kallade meditationsretreater på stiftets retreatgård Snoan.Ordet meditation kom under medeltiden att betyda reflektion och vi använder ofta ordet i den bemärkelsen inom vår kyrka. För att understryka skillnaden mellan reflektion och inre ordlös bön används ofta begreppet djupmeditation. Djupmeditationen kan alltså även kallas för hjärtats bön eller inre bön. Det betyder helt enkelt att : Du måste stiga ner från huvudet till hjärtat. Nu är dina tankar om Gud i huvudet. Och Gud själv som om han är utanför dig. Munken Theofanos citerad i The Art of Prayers; Chariton För mig har centrum i all andling förnyelse varit vägen ner från huvudet till hjärtats ordlösa tystnad. Den vägen kan man gå på ett  flertal olika sätt. Men alla sätt är inre pilgrimsvandringar som kräver ansträngning, övning och vila. Pilgrimsvandringar ifrån tankarnas och känslornas geografier till hjärtats tystnad och närvaro. På den platsen förvandling av vår förståelse av både andlighet och världslighet. En förnyelse som är livsviktig för det andliga livet och särskilt för präster och själasörjare. I sista hand viktig för kyrkans framtid.

 Religionspsykologen Owe Wikström uttrycker i boken Det bländande mörkret (2001) att när människan inte längre finner tillfredställelse med den vanliga bönen, när själen bara känner sig lycklig av att vara i närheten av Guds kärleksfulla uppmärksamhet, utan särskilda tankar så inträder meditationen. Den kristna djupmeditationen övar tystnad genom att sitta sig till stillhet i en anatomiskt motiverad sittställning. Som hjälp vid meditationen kan man använda sig av jesusbönen eller andra böneord som man upprepar i takt med andningen. Du sätter dig på en bönepall, kudde eller stol. Sitter i en balanserad men avspänd kroppshållning. Låter andningen komma och gå. Var gång du blir fångad av dina tankar återgår du till andningen, böneordet. Steg för steg, stig för stig ner i hjärtats tystnad. 

The Beauty of Stillness

By George Kunnath on Wednesday August 21st, 2019

Stillness is Life in its Fullness

We are in the moment like the wind. Everything is ‘now’ – it changes all the time like the wind. The wind blows all the time – from a gentle murmur of a breeze to a hurricane. Sometimes it is a cool gentle breeze; other times it is a strong wind, yet other times it is a whirlwind. Some other times it becomes a storm and some other times a hurricane; between them it is movement and in the center are always moments of stillness.  

The dancer is all the time in a still moment depicting grace and beauty; rhythm and balance. The perfect dancer is in absolute stillness, in perfect balance and harmony with the wonder of the Universe. The musician creates breathtaking melodies from the depth of stillness while it flows through his flute or reverberates from the depth of his being. Soul-stirring music always rises from stillness and merges with absolute stillness.  

Nature is always still; the universe is still and harmonious. The heart of all matter is still. Life is still; all life forms are still amidst apparent chaos. It is a paradox. The mute question is how one can be still or attain this stillness with nature in a turbulent and strife-torn world? The answer is that there is no instant pill or quick-fix solution. One needs to begin by going back to nature. Be in nature by observing and listening. Tune in with the rustling of the wind, songs of the birds, warmth, and colors of the sunrays, listening to the waves of the sea, seeing the mountainous landscapes. Watch the changing of seasons. Everything in nature happens in stillness – whether the birth of a new life or mass destruction and chaos. Out of stillness emerges everything. At the root of everything is nothingness. The infinite source of everything is nothingness and this nothingness is all deep stillness.

When we are still, we merge with nature, the Universe, and the Absolute. We go with the wind; we fly with the birds, we float with the waves, we stand with the trees, rise and set with the sun and moon. We change with the seasons; we flow with the rivers, we shine with the stars and orbit with the planets. We are no longer separate from the universe; we become one with everything in the universe, glowing in the beauty and wonder of the universe. Our life becomes very simple and we are in paradise.

The beauty of stillness is indescribable; it is to be listened to, felt and experienced; it is to be lived in the wonder of the Universe. Stillness is everything; it is love, joy, peace, energy, power…. It is life. Stillness is life in its fullness. 

Och Ordet vart kött

Nya tankar – nya nervbanor

”Den Nobelprisbelönade neuroforskaren Eric Kandel visade att vi enbart med våra tankar kan förändra hjärnans struktur. Hjärnan har över hundra miljarder nervceller, och den kan skapa nya banor (rewire) genom att blockera befintliga nervbanor, lyfta fram alternativa banor och utveckla nya. Och allt detta styrs av våra tankar.”

Orden och tankarna är en kraft i den verkliga världen, de tar sin boning bland oss och blir till handlingar och geografier.

https://epochtimes.se/Dr-Sanna-Ehdin-Vi-kan-bygga-om-hjarnan-och-andra-vara-tankemonster-303873

%d bloggare gillar detta: