… Philokalia… kärleken till skönheten……i teologi… i geometri… i rörelse… och i sång… i poesi… i analys… i sorgen och glädjen … i det spruckna…i tillbedjan

Forskarklubbben i Kumlinge

Balladen om Bel Ols del 16

https://alandsradio.ax/lashornan/balladen-om-bel-ols-del-16


Balladen om Bel Ols 15

https://alandsradio.ax/lashornan/balladen-om-bel-ols-del-15

”I gränslandet mellan lyriskt och berättande befinner man sig i Kent Danielssons egenartade Balladen om Bel Ols. det är en text som med sitt me- deltida motiv skildrar hat, våld och kärlek i ytterst suggestiva vändningar. I sitt formspråk bygger danielsson en ordens katedral, där dialogen med en gåtfull gud blir själva fundamentet. Och innerst handlar det om konstens, färgens, förmåga att läka själsliga sår: ”alla bilder står kvar. Sjunger sina svar! alla färgerna som klarnat genom de stumma rummen, ljusnat under marken, djup- nat i fotstegen. Runnit fram i penseln. där står de, änglarna och helgonen”. Gustaf Tiden, Nordisk tidskrift


Balladen om Bel Ols 14

https://alandsradio.ax/lashornan/balladen-om-bel-ols-del-14


Balladen om Bel Ols 13

https://alandsradio.ax/lashornan/balladen-om-bel-ols-del-13


Balladen om Bel Ols 12

https://alandsradio.ax/lashornan/balladen-om-bel-ols-del-12

https://kentheo.files.wordpress.com/2020/01/bel-ols-12.mov


Balladen om Bel Ols 11

https://kentheo.files.wordpress.com/2020/01/img_3389.mov

https://alandsradio.ax/lashornan/balladen-om-bel-ols-del-11


Balladen om Bel Ols 10

https://alandsradio.ax/lashornan/balladen-om-bel-ols-del-10

”Ett pris … tillföll författaren Kent Danielsson för den prosapoetiska berättelsen Balladen om Bel Ols, en djupt originell och vacker bok som tillvaratar möjligheterna hos två uttrycksformer. Med gripande innerlighet gestaltar Danielsson en lidande människas väg till självkännedom. Han visar hur kärlek kan förlösa kroppens och måleriets heliga samspel i en tid mycket olik vår, förunderlig och fattbar på samma gång. ”

SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND Årshögtiden 5.2.2008


Vidimus stellam


Balladen om Bel Ols 9

https://alandsradio.ax/lashornan/balladen-om-bel-ols-del-9

”Själva balladen är verkligen en suggestiv sång som visar hur osentimentalt lidande är – sentimentalt kan det bli först när någon återberättar, ur den lidandes egen strupe tränger bara rena toner fram. Namnet, Den vita duvan, gör huvudpersonen till en symbol för den helige ande eller en fredsduva, som ser utan att själv ta del i händelser som utspelas nedanom de sfärer där han vistas. Han ser sin far måla, han målar själv, blir avporträtterad. Han bli vittne till ett mord, han skadas själv, han helnar men dör. Det är en sång om lidande, men också om den paradoxala trösten. Konst och verklighet bildar här en alldeles ny legering.

Boken är innerlig, sinnlig, koncentrerar sig på sinnesintryck på ett sätt som suger läsaren med sig, samtidigt som man fjärmas från vad som egentligen händer i berättelsen: ”Barnen hade ropat: Där kommer Bel Ols och han vet inte vart han skall se /…/ Bel Ols var inte alls stum. Han kunde orden. Han visste ljuden. Han hade bara slutat tala”.

Gestaltningen motsvarar huvudpersonens verklighet, svår att omfatta, svår att se på.”

Barbro Enckell-Grimm, 22.2.2008


Balladen om Bel Ols 8

https://alandsradio.ax/lashornan/balladen-om-bel-ols-del-8

i Ny Tid:

”Jag läste den åländska poeten Kent Danielssons nya roman: Balladen om Bel Ols (Söderströms förlag). Det är utan tvekan höstens största läsupplevelse! En fantastisk roman om kyrkomålarsonen Bel Ols. Hans blick brister efter att han sett sin far och mor mördas. Han irrar därefter omkring dragande faderns målarsten på en släde, tills han finner en ort att stanna på. Jag antar att det utspelar sig i 1400-talets Kumlinge i den åländska skärgården. Kumlinge kyrka är känd för sina helt unika kyrkomålningar. Det är en roman om att bli sedd och med kärleken öga se. Det är också en fruktansvärd berättelse. Jag undrar hur mycket en författare kan sarga sin huvudperson? Bel Ols far så illa, skadas så till kropp och själ.

Det känns som om jag är en annan människa efter att ha läst den här boken. Jag blev påmind om vad som är viktigt här i livet och vem jag själv är. Livet och världen känns både vackrare, och värdefullare.”

Katarina Gäddnäs