… Philokalia… kärleken till skönheten……i teologi… i geometri… i rörelse… och i sång… i poesi… i analys… i sorgen och glädjen … i det spruckna…i tillbedjan

Reformationens märkesår

Luther instängd – om tron som ett mentalt fängelse

luther_death-hand_mask

Maggie Ross, författare, solitär och mystiker:  ”Luthers kris provocerades delvis av de mentala återkopplingar som tar över när trons språk inte längre hänvisar till den tystnad ur vilken det uppkommer och till vilken den återvänder. Luthers praktiska möjligheter att befria sig från tron som ett mentalt fängelse av ständiga ”loopings” existerade inte eftersom tystnadens vilda och odefinierade marker av själens tystnad var förlorade.”

(”En loop är ett något som går från punkt a till b, när den kommit till punkt b hoppar den tillbaka till punkt a.” alltså en kretsgång utan utgång och detta är ”tron på tron” … Luther strök  utgången ur föreställningarna, Kontemplationen,  och ersatte den med Anfechtung!.. dvs incitamentet till att gå ut i världen och arbeta.. och så blev reformationen i Norden ett samhällsbygge…min kommentar)